IIHF_2023_LOGO_Horizontal_RGB_ColourTonal

2023 JÄÄKIEKON MM-KISOJEN
LIPPUARVONNAN SÄÄNNÖT

 1. JÄRJESTÄJÄ
  Suomen Jääkiekkoliitto Ry, Veturitie 13H 00240, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää arvonnan 2023 jääkiekon MM-kisojen päivälippujen osto-oikeudesta Tampereella pelattaviin otteluihin, jäljempänä ”Arvonta”.

  Arvonnan toteutus tehdään yhteistyössä Lippupiste Oy:n ja Pähkinäsaari Sofware Associates Oy:n kanssa.

 1. OSALLISTUMISEN EHDOT
  Arvontaan voivat osallistua kaikki yli 18-vuotiaat henkilöt pois lukien Suomen Jääkiekkoliiton, Lippupiste Oy:n ja Pähkinäsaari Sofware Associates Oy:n työntekijät, jotka ovat osallistuneet Arvonnan ja sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.

  Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

 1. ARVONNAN PALKINTO
  Arvonnan palkintona on mahdollisuus ostaa maksimissaan kuusi (6) 2023 Jääkiekon MM-kisojen päivälippua per ottelupäivä valittuihin ottelupäiviin. Arvonnan palkinnolla ei ole rahallista arvoa. Arvonnan järjestäjä varaa itselleen oikeuden päättää arvottavien palkintojen määrästä ottelupäivää kohden.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
  Osallistujien henkilötietoja käsitellään tietosuojalain ehtojen mukaisesti. Arvontaan osallistuneet markkinointiluvan antaneet henkilöt merkitään Järjestäjän suoramarkkinointirekisteriin. Arvonnan yhteydessä suostumuksensa antaneiden henkilöiden henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin tietosuojalain mukaisesti. Osallistumisen yhteydessä annettuja yhteystietoja käytetään myös voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada sähköpostitse tietoa liittyen Arvontaan ja lipunmyyntiin. Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada tietoa tulevista jääkiekon MM-kisoista Kansainväliseltä Jääkiekkoliitolta (IIHF). Osallistujan tietoja käsitellään Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) henkilötietosuojan mukaisesti.

 1. ARVONNAN YKSITYISKOHDAT
  Järjestäjällä on yksinoikeus päättää kuinka monta osto-oikeutta arvotaan. Arvottujen osto-oikeuksien määrä voi ylittää myynnissä olevien päivälippujen määrän, mutta ei ylitä 10 000 osto-oikeuden määrää per päivä.

  Arvontaan osallistuja voi osallistua jokaisen haluamansa ottelupäivän arvontaan ja arvonnassa voi voittaa osto-oikeuden useammalle päivälle. Osallistuja voi valita yhden hintakategorian per ottelupäivä ja haluamansa määrän lippuja kyseiselle ottelupäivälle. Osto-oikeus on maksimissaan kuusi (6) päivälippua per ottelupäivä. Osallistujan voittaessa osto-oikeuden päivälippuihin ja hänen päättäessään lunastaa tietyn ottelupäivän liput, tulee hänen lunastaa kaikki arvontaan osallistumisen yhteydessä hakemansa kyseisen päivän liput.

  Esimerkki: Henkilö X osallistuu arvontaan ja haluaa 4 lippua perjantain 19.5.2023 ottelupäivään. Hän voittaa arvonnassa osto-oikeuden kyseisiin lippuihin. Tämän jälkeen hän voi lunastaa kyseiseen ottelupäivään neljä lippua tai nolla lippua.

  Arvonta toteutetaan kolmivaiheisesti ja arvontaan osallistumalla voi
  1. voittaa osto-oikeuden haluamaansa ottelupäivään ja hintakategoriaan
  2. voittaa osto-oikeuden johonkin muuhun ottelupäivään tai hintakategoriaan kuin mihin on osallistunut
  3. saada etuosto-oikeuden myymättä jääneisiin lippuihin, kun kohtien a) ja b) mukaiset liput on lunastettu tai jätetty lunastamatta.

   Arvontaan osallistuneet jaetaan eri arvontakoreihin sen mukaisesti, kuinka monta lippua (1–6) osallistuja arvontalomakkeessa ilmoittaa haluavansa ostaa. Arvonta toteutetaan niin, että kaikista arvontakoreista on mahdollista voittaa osto-oikeus arvontaan osallistumisen yhteydessä hakemilleen ottelupäiville. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden määritellä eri arvontakorien lippukiintiöt.

 1. OSALLISTUMISAIKA
  Arvontaan osallistuminen alkaa torstaina 22.9.2022 ja päättyy keskiviikkona 12.10.2022 klo 23.59 (UTC+2).

  Osallistuminen tapahtuu täyttämällä 2023.iihfworlds.com-sivuilla oleva lomake pyydetyillä tiedoilla, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Osallistu-painiketta. Lomake tulee olla täytetty ja lähetetty ennen osallistumisajan päättymistä. Yksi henkilö saa osallistua arvontaan vain yhdellä osallistumislomakkeella, ja osallistuminen on rajattu yhteen kertaan per sähköpostiosoite. Osallistumislomake hyväksytään vain Internetissä täytettynä. Lukukelvoton, puutteellinen, keskeneräinen, myöhässä saapunut tai vääristelty osallistumislomake hylätään. Osallistumislomaketta ei hyväksytä palautettavaksi muutoin kuin virallisen verkko-osoitteen kautta. Osallistujalla ei ole mahdollisuutta muuttaa osallistumislomakkeen tietoja. Mikäli osallistuja haluaa muuttaa tietoja, tulee hänen täyttää kokonaan uusi osallistumislomake. Uusin osallistuminen jää voimaan, ja vanhat hävitetään.

 1. VOITOSTA ILMOITTAMINEN
  Arvonta suoritetaan 17.-20.10.2022 ja järjestäjä ilmoittaa osto-oikeudesta arvonnassa voittaneille sähköpostitse tiistaihin 20.10.2022 klo 23.59 mennessä, jolloin osto-oikeuden voittaneet saavat tarkemmat ohjeet lippujen ostamiseen liittyen sähköpostiinsa. Osto-oikeus on henkilökohtainen eikä osallistujalla ole oikeutta siirtää sitä kolmannelle osapuolelle. Osto-oikeuden jälleenmyyminen on kielletty.

  Osto-oikeus avautuu samanaikaisesti kaikille osto-oikeuden voittaneille. Osto-oikeuden avauduttua voittaja pääsee valitsemaan katsomopaikat voittamiensa osto-oikeuksien mukaisesta ottelupäivästä ja hintakategoriasta. Paikkoja ei voi varata etukäteen, vaan ne valitaan kullakin hetkellä vapaana olevista paikoista. Paikat vahvistuvat, kun ostotapahtuma on suoritettu loppuun.

  Järjestäjä ei takaa, että päivälippuja on vielä saatavilla, kun osto-oikeuden voittanut henkilö päättää käyttää osto-oikeutensa.

  Voitettu osto-oikeus mitätöityy, mikäli osallistuja ei ole käyttänyt sitä perjantaihin 28.10.2022 kello 23:59 (UTC+2) mennessä. Mikäli osto-oikeus mitätöityy, arvonnan järjestäjällä on oikeus myydä osto-oikeuden kohteena ollut lippu haluamallansa tavalla. Lunastamatonta osto-oikeutta ei korvata tai hyvitetä.

  Luvussa 5 kuvatun arvonnan toteutustavan mukaisesti c-kohdan etuosto-oikeus avautuu maanantaina 31.10.2022 niille henkilöille, jotka eivät ole voittaneet osto-oikeutta a- ja b-kohtien mukaisesti. Maanantaina 7.11.2022 osto-oikeus avautuu kaikille arvontaan osallistuneille.

  Julkinen kaikille avoin lipunmyynti Tampereella pelattaviin otteluihin alkaa maanantaina 21.11.2022.

 1. JÄRJESTÄJÄN VASTUU

  Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän sekä arvonnan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

 1. ARVONNAN MUOKKAAMINEN TAI PERUUTTAMINEN
  Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan verkkosivuilla.

 1. ARVONTAAN OSALLISTUMISEN HYLKÄÄMINEN
  Järjestäjä varaa yksinoikeuden hylätä arvontaan osallistuja tai voitettu osto-oikeus, jos henkilön huomataan yrittävän vilpillisesti vaikuttaa arvonnan osallistumiseen tai arvonnan suorittamiseen. Tällaista vilpillistä vaikuttamista voi olla esimerkiksi osallistuminen arvontaan useammalla eri sähköpostiosoitteella.