2022 JÄÄKIEKON MM-KISOJEN
LIPPUARVONNAN SÄÄNNÖT

 1. JÄRJESTÄJÄ

Suomen Jääkiekkoliitto Ry, Veturitie 13H 00240, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää arvonnan 2022 jääkiekon MM-kisojen päivälippujen osto-oikeudesta Tampereella pelattaviin otteluihin, jäljempänä ”Arvonta”.

Arvonnan toteutus tehdään yhteistyössä Lippupiste Oy:n ja Pähkinäsaari Sofware Associates Oy:n kanssa.

 

 1. OSALLISTUMISEN EHDOT

Arvontaan voivat osallistua kaikki yli 18-vuotiaat henkilöt pois lukien Suomen Jääkiekkoliiton, Lippupiste Oy:n ja Pähkinäsaari Sofware Associates Oy:n työntekijät, jotka ovat osallistuneet Arvonnan ja sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen.  

Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

 1. ARVONNAN PALKINTO

Arvonnan palkintona on mahdollisuus ostaa maksimissaan kuusi (6) 2022 Jääkiekon MM-kisojen päivälippua per ottelupäivä valittuihin ottelupäiviin. Arvonnan palkinnolla ei ole rahallista arvoa. Arvonnan järjestäjä varaa itselleen oikeuden päättää arvottavien palkintojen määrästä ottelupäivää kohden.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

 Osallistujien henkilötietoja käsitellään tietosuojalain ehtojen mukaisesti. Arvontaan osallistuneet markkinointiluvan antaneet henkilöt merkitään Järjestäjän suoramarkkinointirekisteriin. Arvonnan yhteydessä suostumuksensa antaneiden henkilöiden henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin tietosuojalain mukaisesti. Osallistumisen yhteydessä annettuja yhteystietoja käytetään myös voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada sähköpostitse tietoa liittyen Arvontaan ja lipunmyyntiin. Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada tietoa tulevista jääkiekon MM-kisoista Kansainväliseltä Jääkiekkoliitolta (IIHF). Osallistujan tietoja käsitellään Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) henkilötietosuojan mukaisesti.

 1. ARVONNAN YKSITYISKOHDAT

Järjestäjällä on yksinoikeus päättää kuinka monta osto-oikeutta arvotaan. Arvottujen osto-oikeuksien määrä voi ylittää myynnissä olevien päivälippujen määrän, mutta ei ylitä 10 000 osto-oikeuden määrää per päivä.

Arvontaan osallistuja voi osallistua jokaisen haluamansa ottelupäivän arvontaan ja arvonnassa voi voittaa osto-oikeuden useammalle päivälle. Osallistuja voi valita yhden hintakategorian per ottelupäivä ja haluamansa määrän lippuja kyseiselle ottelupäivälle. Osto-oikeus on maksimissaan kuusi (6) päivälippua per ottelupäivä. Osallistujan voittaessa osto-oikeuden päivälippuihin ja hänen päättäessään lunastaa tietyn ottelupäivän liput, tulee hänen lunastaa kaikki arvontaan osallistumisen yhteydessä hakemansa kyseisen päivän liput.

Esimerkki: Henkilö X osallistuu arvontaan ja haluaa 4 lippua perjantain 20.5.2022 ottelupäivään. Hän voittaa arvonnassa osto-oikeuden kyseisiin lippuihin. Tämän jälkeen hän voi lunastaa kyseiseen ottelupäivään neljä lippua tai nolla lippua.

Arvonta toteutetaan kolmivaiheisesti ja arvontaan osallistumalla voi

 1. voittaa osto-oikeuden haluamaansa ottelupäivään ja hintakategoriaan
 2. voittaa osto-oikeuden johonkin muuhun ottelupäivään tai hintakategoriaan kuin mihin on osallistunut
 3. saada etuosto-oikeuden myymättä jääneisiin lippuihin, kun kohtien a) ja b) mukaiset liput on lunastettu tai jätetty lunastamatta.

Arvontaan osallistuneet jaetaan eri arvontakoreihin sen mukaisesti kuinka monta lippua (1-6) osallistuja arvontalomakkeessa ilmoittaa haluavansa ostaa. Arvonta toteutetaan niin, että kaikista arvontakoreista on mahdollista voittaa osto-oikeus arvontaan osallistumisen yhteydessä hakemilleen ottelupäiville. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden määritellä eri arvontakorien lippukiintiöt.

 1. OSALLISTUMISAIKA

Arvontaan osallistuminen alkaa 2.9.2021 ja päättyy 26.9.2021 klo 12.00 (UTC+2).

 Osallistuminen tapahtuu täyttämällä 2022.iihfworlds.com-sivuilla olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Osallistu-painiketta. Lomake tulee olla täytetty ja lähetetty ennen osallistumisajan päättymista. Yksi henkilö saa osallistua arvontaan vain yhdellä osallistumislomakkeella, ja osallistuminen on rajattu yhteen kertaan per sähköpostiosoite. Osallistumislomake hyväksytään vain Internetissä täytettynä. Lukukelvoton, puutteellinen, keskeneräinen, myöhässä saapunut tai vääristelty osallistumistumislomake hylätään. Osallistumislomaketta ei hyväksytä palautettavaksi muutoin kuin virallisen verkko-osoitteen kautta. Osallistujalla on mahdollisuus muuttaa osallistumislomakkeen tietoja ennen osallistumisajan päättymistä, osallistumisajan päätyttyä tietoja ei voi enää muuttaa.

 1. VOITOSTA ILMOITTAMINEN

Arvonta suoritetaan maanantaina 27.9.2021 ja järjestäjä ilmoittaa osto-oikeudesta arvonnassa voittaneille sähköpostitse tiistaina 28.9.2021, jolloin osto-oikeuden voittaneet saavat tarkemmat ohjeet lippujen ostamiseen liittyen sähköpostiinsa. Osto-oikeus on henkilökohtainen eikä osallistujalla ole oikeutta siirtää sitä kolmannelle osapuolelle.

Osto-oikeus avautuu samanaikaisesti kaikille osto-oikeuden voittaneille. Osto-oikeuden avauduttua voittaja pääsee valitsemaan katsomopaikat voittamiensa osto-oikeuksien mukaisesta ottelupäivästä ja hintakategoriasta. Paikkoja ei voi varata etukäteen, vaan ne valitaan kullakin hetkellä vapaana olevista paikoista. Paikat vahvistuvat kun ostotapahtuma on suoritettu loppuun.

Järjestäjä ei takaa, että päivälippuja on vielä saatavilla, kun osto-oikeuden voittanut henkilö päättää käyttää osto-oikeutensa.

Voitettu osto-oikeus mitätöityy, mikäli osallistuja ei ole käyttänyt sitä perjantaihin 15.10.2021 kello 12:00 mennessä. Mikäli osto-oikeus mitätöityy, arvonnan järjestäjällä on oikeus myydä osto-oikeuden kohteena ollut lippu haluamallaan tavalla. Lunastamatonta osto-oikeutta ei korvata tai hyvitetä.

Luvussa 5 kuvatun arvonnan toteutustavan mukaisesti c-kohdan etuosto-oikeus avautuu 16.10.2021 niille henkilöille, jotka eivät ole voittaneet osto-oikeutta a- ja b-kohtien mukaisesti. Torstaina 21.10.2021 osto-oikeus avautuu kaikille arvontaan osallistuneille.

Julkinen kaikille avoin lipunmyynti Tampereella pelattaviin otteluihin alkaa keskiviikkona 27.10.2021.

 1. JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän sekä arvonnan muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

 1. ARVONNAN MUOKKAAMINEN TAI PERUUTTAMINEN

Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan verkkosivuilla.

 1. ARVONTAAN OSALLISTUMISEN HYLKÄÄMINEN

Järjestäjä varaa yksinoikeuden hylätä arvontaan osallistuja tai voitettu osto-oikeus, jos henkilön huomataan yrittävän vilpillisesti vaikuttaa arvonnan osallistumiseen tai arvonnan suorittamiseen. Tällaista vilpillistä vaikuttamista voi olla esimerkiksi osallistuminen arvontaan useammalla eri sähköpostiosoitteella.